• 100% satysfakcji gwarantowane
  • Zawsze niskie ceny
  • Profesjonalna pomoc specjalistów
www.mybike24.pl
Potrzebujesz pomocy z zamówieniem?
664 02 01 01
sklep@mybike24.pl
DZIŚ BOK JEST NIECZYNNY. ZAPRASZAMY OD PONIEDZIAŁKU.
www.mybike24.pl

Regulamin

1. POSTANOWIENIA WSTEPNE 

1. Sklep internetowy MYBIKE24.PL jest wyłączną własnością firmy MYBIKE24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Lubiejewie 31A, 96-500 Sochaczew, NIP 837-18-11-688, REGON: 145840087 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000398995. 

2. Przed dokonaniem zakupu proszę o zapoznanie się z niniejszym regulaminem dotyczącym warunków zakupu. 

3. Dokonanie zakupu, jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu dotyczącego warunków zakupu, gwarancji, reklamacji i ewentualnych zwrotów towarów oferowanych przez Sklep Internetowy MYBIKE24.PL. 

4. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego MYBIKE24.PL, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym MYBIKE24.PL, dostarczania zamówionych produktów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Kupującego do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. 

5. Kupujący uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego MYBIKE24.PL zgodnie z jego przeznaczeniem. Kupujący zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego MYBIKE24.PL, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego MYBIKE24.PL lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego MYBIKE24.PL do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego MYBIKE24.PL jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. 

 6. Właściciel Sklepu Internetowego MYBIKE24.PL nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego MYBIKE24.PL spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego MYBIKE24.PL z infrastrukturą techniczną Kupującego. 7. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego MYBIKE24.PL nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Kupującego na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego MYBIKE24.PL wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.     

 

2. REJESTRACJA 

1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym MYBIKE24.PL należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego MYBIKE24.PL oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Kupującego. 

2. Rejestracja w Sklepie Internetowym MYBIKE24.PL, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego MYBIKE24.PL, są nieodpłatne. 

3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym MYBIKE24.PL każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. 

4. Logowanie do Sklepu Internetowego MYBIKE24.PL odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Kupującego. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Kupującego. 

5. W celu usunięcia konta Kupującego ze Sklepu Internetowego MYBIKE24.PL należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym MYBIKE24.PL. 

6. Kupujący, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego MYBIKE24.PL, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego MYBIKE24.PL. 

7. Kupujący zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym MYBIKE24.PL. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym MYBIKE24.PL jest Kupujący, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Kupującego. 

 

3. SKŁADANIE ZAMÓWIEN I ICH REALIZACJA 

1. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia przez Kupującego oraz jego potwierdzenie. Otrzymane zamówienie Sklep Internetowy MYBIKE24.PL automatycznie potwierdza wiadomością mailową wysłaną w ciągu 24 godzin na podany w formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego. Potwierdzenie może nastąpić również drogą telefoniczną przez upoważnionego pracownika Sklepu Internetowego MYBIKE24.PL. 

2. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie wobec Sklepu Internetowego MYBIKE24.PL oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. 

3. Oferta sklepu jest ograniczona do terenu Polski. Istnieje możliwość wysłania roweru do dowolnego kraju na świecie. W takim przypadku cena kosztów przesyłki będzie konsultowana z Kupującym indywidualnie. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą w najbliższym następującym po nich dniu roboczym. 

4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu Internetowego MYBIKE24.PL. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). 

5. Kupujący jest zobowiązany do podania numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej e-mail, w celu potwierdzenia złożonego zamówienia. W przeciwnym razie Sklep Internetowy MYBIKE24.PL zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia.

6. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po otrzymaniu przez Sklep Internetowy MYBIKE24.PL wiadomość e-mail od Kupującego z zamówieniem, a zamówiony towar będzie posiadał status dostępny. 

7. Za każdy zamówiony towar wystawiany jest paragon lub na życzenie Kupującego faktura VAT. Wystawiony paragon lub faktura VAT zostanie przekazana Kupującemu wraz z dostarczonym towarem. 

 

4. CENY

1. Podane w Sklepie Internetowym MYBIKE24.PL ceny oferowanych towarów są cenami brutto (zawierają 23% podatek VAT) w walucie polskiej (PLN). Podane ceny nie zawierają ewentualnie obowiązującej Kupującego opłaty z tytułu kosztów dostawy towaru. 

2. Zawartość Sklepu Internetowego MYBIKE24.PL nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego MYBIKE24.PL stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 

3. Sklep Internetowy MYBIKE24.PL zastrzega sobie prawo do ewentualnych korekt czy zmian w zakresie asortymentu i cen oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. 

 

5. FORMA PŁATNOŚCI I SPOSÓB DOSTAWY 

1. Kupującemu przysługuje prawo wyboru sposobu dostawy oraz metody płatności za zamówiony towar, zgodnie z formularzem zamówienia tj.: a) przedpłata na rachunek bankowy - prosimy o dokonanie przelewu w wysokości wartości zamówienia + ewentualne koszty wysyłki na rachunek bankowy o numerze: Vistula Bank Spółdzielczy 12 9011 0005 0390 1733 2000 0010. Po otrzymaniu zapłaty towar zostaje niezwłocznie wysłany Kupującemu. b) płatność elektroniczna DotPay.eu - według regulaminu znajdującego się na stronie www.dotpay.pl Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay c) płatność za pobraniem 

2. Preferowaną formą płatności jest wpłata na rachunek bankowy. 

3. Prosimy pamiętać, że data wpłaty pieniędzy nie jest równoznaczna z datą zaksięgowania na naszym rachunku bankowym. Wpłaty dokonywane na Poczcie otrzymujemy zwykle po 10 dniach. Wpłaty dokonywane przelewem są księgowane w ciągu 1-3 dni. 

4. W przypadku dokonywania przedpłaty na konto oraz płatności elektronicznej DotPay.eu towar nie zostanie wysłany Kupującemu jeżeli nie został on zapłacony w 100%. 

5. Sklep Internetowy MYBIKE24.PL zastrzega sobie prawo do ograniczenia form płatności w stosunku do Kupującego, który nie odebrał w przeszłości zakupionego w Sklepie Internetowym MYBIKE24.PL przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską. 

6. W przypadku podania przez Kupującego błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep Internetowy MYBIKE24.PL nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia. 

7. Sklep Internetowy MYBIKE24.PL zastrzega sobie możliwość ponownego wystawienia produktu do sklepu, jeśli płatność nie zostanie zaksięgowana na koncie bankowym w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. 

8. Dopuszczamy możliwość osobistego odbioru wcześniej zamówionego towaru - w tym przypadku nie jest pobierana opłata związana z kosztem dostawy. 

 

6. WYSYŁKA TOWARU 

1. Proces realizacji zamówienia następuje po zaksięgowaniu przelewu. 

2. Kupujący otrzymuje od Sklepu Internetowego MYBIKE24.PL informacje o przewidywanym czasie realizacji zamówienia. 

3. Przesyłki nadajemy w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 16.00. 

4. Towar wysyłany jest paczką kurierską za pośrednictwem firmy kurierskiej. 

5. Przesyłki są dostarczane przez firmę kurierską w dni robocze w godzinach 09.00-17.00. 

6. Za dodatkową opłatą istnieje możliwość dostarczenia przesyłki w innych godzinach oraz w soboty. 

7. Kupujący jest zobowiązany do poinformowania Sklepu Internetowego MYBIKE24.PL jeżeli zamówiony towar ma być wysłany na inny adres do wysyłki niż zgłoszony w formularzu zamówienia. 

8. Przesyłkę dostarcza kurier na adres podany przez Kupującego w formularzu zamówienia. Kurier posiada również numer telefonu Kupującego na wypadek, gdyby nikogo nie zastał pod wskazanym adresem i zaistniałaby konieczność ustalenia innego terminu doręczenia. 

9. Możliwy jest odbiór osobisty zamówionego towaru przez Kupującego w siedzibie spółki będącej właścicielem Sklepu Internetowego MYBIKE24.PL, po jego wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym bądź za pomocą poczty elektronicznej. 

10. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić czy paczka jest cała, nieuszkodzona i bez widocznych śladów otwierania. 

11. Rowery są sprawdzane i regulowane przed wysyłką. 

12. Towar zostaje wysłany zabezpieczony i zapakowany w specjalnych kartonach. Na czas transportu rower ma odkręcone przednie koło, pedały oraz kierownicę. 

13. Dostarczany rower jest wyregulowany i gotowy do jazdy, wystarczy jeszcze tylko prawidłowo zamontować: a) pedały b) kierownicę b) przednie koło c) siodełko d) ewentualne akcesoria np. przedni koszyk. 

14. Rower jest przed wysyłką sprawdzany i regulowany. Istnieje możliwość, że podczas transportu ulegnie on rozregulowaniu, w związku z czym może pojawić się konieczność ponownego sprawdzenia i regulacji roweru przed pierwszą jazdą. 

15. Specjalnie dla naszych klientów zamieściliśmy na YouTube filmy instruktażowe pokazujące prawidłowy montaż powyższych elementów. Można je znaleźć wyszukując użytkownika MYBIKE24TV. 

 

7. GWARANCJA 

1. Produkty oferowane w Sklepie Internetowym MYBIKE24.PL są nowe, nieużywane i posiadają 12 lub 24 miesięczną gwarancję producenta bądź dystrybutora. 

2. Gwarancje (o ile są załączone do produktu przez producenta lub dystrybutora) są przez nas wypełniane, podpisywane i podstemplowane oraz dostarczane Kupującemu razem z paragonem lub fakturą VAT. 

3. W przypadku gdy producent lub dystrybutor nie załącza Kart Gwarancyjnych podstawą gwarancji jest paragon lub faktura VAT. 

4. W przypadku zakupu rowerów marki Kross można realizować uprawnienia gwarancyjne w innych miejscach niż miejsce zakupu, pod warunkiem dokonania płatnego przeglądu w wysokości 15 % ceny detalicznej roweru. 

5. Wykonanie przeglądu technicznego jest podstawą do zachowania uprawnień Kupującego wynikających z warunków gwarancji.

6. Produkt, który został poddany przez Kupującego jakimkolwiek przeróbkom traci prawa gwarancyjne. 

7. Przed wysyłką przygotowujemy towar zgodnie z czynnościami przedsprzedażowymi zapisanymi w karcie gwarancyjnej mówiącymi o Obowiązkach Sprzedawcy. 

8. Regulacja przerzutek, hamulców oraz bieżąca konserwacja należy do Kupującego i nie jest czynnością gwarancyjną. Gwarancja nie obejmuje: a) czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Kupujący b) uszkodzeń mechanicznych, chemicznych oraz wywołanych nimi skutków c) wymiany podzespołów podlegających naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji, np.: cięgien przerzutek i hamulców, linek i pancerzy, klocków hamulcowych, opon, dętek, raczek kierownicy, żarówek, oświetlenia d) uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwej obsługi, konserwacji i eksploatacji, oraz niewłaściwego przechowywania [niezgodnych z zaleceniami instrukcji obsługi) e) uszkodzeń będących następstwem użytkowania niesprawnego sprzętu. 

9. Gwarancja traci swoja ważność w przypadku: a) upływu terminu gwarancji b) samodzielnej, niewłaściwej naprawy przez Kupującego c) wprowadzania przez Kupujacego zmian konstrukcyjnych lub dokonywania przeróbek d) używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem. 10. W przypadku pytań odnośnie prawidłowej regulacji bądź konserwacji roweru prosimy o kontakt ze sklepem MYBIKE24.PL 

 

8. REKLAMACJE 

1. Poniższe sytuacje mogą się zdarzyć i są wtedy zawsze przykre dla obu stron transakcji, wierzymy więc, że w przypadku ich zaistnienia uda nam się rozwiązać sytuację bez stresu dla obu stron. 

2. Podstawą wszczęcia reklamacji jest Karta Gwarancyjna, którą Kupujący otrzymał razem z zamówionym towarem oraz paragon lub faktura VAT. 

3. W trakcie rozpatrywania reklamacji, po ustaleniu jej powodu i zasadności, Sklep Internetowy MYBIKE24.PL podejmie decyzję czy Kupujący ma odesłać cały rower lub inny produkt do naprawy, czy też tylko jakąś jego część i na czyj koszt. 

4. Gwarantujemy wymianę na towar wolny od wad wyłącznie w przypadku produktów uszkodzonych fabrycznie. 

5. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Kupującego nie zostaną uwzględnione. 

6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w sytuacji ich wykrycia w obecności kuriera przy odbiorze ze przesyłki. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z kurierem protokołu reklamacyjnego. Odpowiedni formularz posiada kurier. Tylko protokół spisany przy odbiorze przesyłki, w obecności kuriera, uprawnia do zgłaszania reklamacji w postaci braku lub uszkodzenia przesyłki. 

7. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być stwierdzony pisemnym pokwitowaniem Kupującego, złożonym na liście przewozowym oraz fakturze. Z chwilą pokwitowania, na Kupującego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko jego utraty lub uszkodzenia. 

8. Zgłoszenia reklamacyjne przyjmowane są drogą listowną, mailową oraz za pośrednictwem faksu. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostawcą protokołu reklamacyjnego. W przypadku otrzymania towaru wadliwego lub nie zgodnego ze specyfikacją Kupujący ma prawo do jego wymiany bądź zwrotu. 

9. Sklep Internetowy MYBIKE24.PL ma obowiązek uwzględnić uzasadnioną reklamację, pod warunkiem, że została ona zgłoszona w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania przesyłki. Wadliwy towar należy zapakować i odesłać wraz z otrzymanym paragonem lub fakturą VAT oraz kartą gwarancyjną na adres: MYBIKE24 ul. 15-Sierpnia 17, 96-500 Sochaczew 

10. Do odsyłanego czystego towaru należy dołączyć dokładny opis usterki, paragon lub fakturę (lub ich kserokopię), a także kartę gwarancyjną. 

11. Rozpatrywania reklamacji trwa 14 dni od momentu otrzymania przesyłki. W tym terminie towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy w zależności od rodzaju potwierdzonego uszkodzenia. 

12. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Kupującego, wszelkie koszty reklamacji pokrywa Kupujący. W przypadku dokonania zwrotu produktu pieniądze przesyłane będą na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego. Zastrzega się, iż w przypadku zaginięcia wysłanej przez Kupującego przesyłki ze zwracanym towarem, Sklep Internetowy MYBIKE24.PL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za towar. 

13. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane. 

14. Kupujący nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Kupujący nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sklepu Internetowego MYBIKE24.PL z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Kupujący zapłacił za nabycie danego produktu. 

15. Kupujący może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki kontaktując się ze Sklepem Internetowym MYBIKE24.PL. 

16. Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym MYBIKE24.PL w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym MYBIKE24.PL bez podawania przyczyny w ciągu 10 (dziesięć) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu).  

17. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 16 wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 16. W takim przypadku Kupujący zobowiązany jest do zwrotu na adres Sklepu Internetowego MYBIKE24.PL produktu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu w terminie wynikającym z obwiązujących przepisów prawa. Koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Kupujący. Sklep Internetowy MYBIKE24.PL zwróci Kupującemu w terminie 14 dni uiszczoną przez Kupującego należność. Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Kupującego wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. 

18. Sklep Internetowy MYBIKE24.PL nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Kupującego na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania do przesłania numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty, Kupujący nie prześle takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Sklep Internetowy MYBIKE24.PL nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Kupującego błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego. 

19. Sklep Internetowy MYBIKE24.PL nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami. 

 

9. ZWROTY 

1. Pod pojęciem towaru nieużywanego należy rozumieć towar bez widocznych śladów użycia, które uniemożliwiają ponowne wystawienie towaru do sprzedaży jako fabrycznie nowy produkt. 

2. Prosimy aby w sytuacji, gdy podejmą Państwo decyzję o chęci odstąpienia od umowy poinformować nas najpierw o tym wysyłając do nas wiadomość e-mail, faks lub list na dane kontaktowe znajdujące się zakładce Kontakt. 

 

10. PROMOCJE 

1. Na stronie internetowej Sklepu Internetowego MYBIKE24.PL mogą znajdować się informacje o promocjach. 

2. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego MYBIKE24.PL, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej. 

 

11. DANE OSOBOWE 

1. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep Internetowy MYBIKE24.PL danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym MYBIKE24.PL oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego MYBIKE24.PL, w tym dokonywania zakupów. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sklep Internetowy MYBIKE24.PL danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sklep Internetowy MYBIKE24.PL usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Kupującego zakupów w Sklepie Internetowym MYBIKE24.PL. 

2. Dane osobowe przetwarzane są przez MYBIKE24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Lubiejewie 31A, 96-500 Sochaczew, NIP 837-18-11-688, REGON: 145840087 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000398995. 

3. Sklep Internetowy MYBIKE24.PL przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Kupującym i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Kupującego w Sklepie Internetowym MYBIKE24.PL. 

4. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Kupującego na stronie internetowej Sklepu Internetowego MYBIKE24.PL. 

5. Kupujący oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są jego danymi. 

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Sklep internetowy MYBIKE24.PL zastrzega, iż niniejszy regulamin może ulec zmianie. Zmiana Regulaminu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Sklepu Internetowego MYBIKE24.PL na 14 dni przed jej wprowadzeniem. Klienci Sklepu Internetowego MYBIKE24.PL zostaną poinformowani o zmianie regulaminu wiadomością mailową wysłaną na podany adres poczty elektronicznej. Zamówienia złożone do chwili publikacji nowej treści regulaminu będą podlegać zapisom jego poprzedniej wersji. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. (Dz.U. nr 22 poz.271), a także ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204). 

3. Sklep Internetowy MYBIKE24.PL dokłada wszelkich starań by świadczone przez niego usługi były na najwyższym poziomie, jednakże Sklep Internetowy MYBIKE24.PL nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego MYBIKE24.PL w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego MYBIKE24.PL. 

4. Sklep Internetowy MYBIKE24.PL nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego. 

5. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy MYBIKE24.PL korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Kupującego, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Kupujący może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego MYBIKE24.PL. 

6. Sklep internetowy MYBIKE24.PL nie odpowiada na przesyłane SMS-y. 

7. Ewentualne spory powstałe między Kupującym niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a Sklepem Internetowym MYBIKE24 rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki będącej właścicielem Sklepu Internetowego MYBIKE24.PL.

Newsletter:
Najnowsze informacje, rabaty, promocje, wyprzedaże!
Zapisz się ZA DARMO:

Bikeland on Facebook Bikeland on Youtube
Webdesign & Engine: Frankom.pl
Serwis wymaga włączonej obsługi cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.
BIKELAND SP. Z O.O. SP.K. LUBIEJEW 31A, 96-500 SOCHACZEW